بستنکوکی و حریم خصوصی

این سایت از کوکی استفاده می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استفاده از کوکی ها، اینجا را کلیک کنید. برای حذف این پیام و رضایت نسبت به استفاده از کوکی ها در این وب سایت، روی "X"کلیک کنید.

محدود کردن نتایج
کلاس انرژی (RF)
یون ساز
ابی روشن
نوع سیستم سرمایشی
7 records found.

 • GN162420E
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
  • نوع درب کالا : دو درب (SBS)


 • GN162420X
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
  • نوع درب کالا : دو درب (SBS)


 • GN162420P
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
  • نوع درب کالا : دو درب (SBS)


 • GN 162333 ZX
  • کلاس انرژی (RF) : A++
  • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
  • نوع درب کالا : دو درب (SBS)


 • GN 162333 ZGB
  • کلاس انرژی (RF) : A++
  • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
  • نوع درب کالا : دو درب (SBS)


 • GN162423ZX
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
  • نوع درب کالا : دو درب (SBS)


 • GN162423ZE
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
  • نوع درب کالا : دو درب (SBS)