بستنکوکی و حریم خصوصی

این سایت از کوکی استفاده می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استفاده از کوکی ها، اینجا را کلیک کنید. برای حذف این پیام و رضایت نسبت به استفاده از کوکی ها در این وب سایت كليك كنيد "X"

منقي أغلق
11محصولات
محدود کردن نتایج
تعداد برنامه ها
قفل کودک
ظرفیت
ماکزیمم دور موتور
11 records found.

 • WX943440B
  • مصرف انرژی سالانه : 194 kWh
  • ظرفیت : 9
  • ماکزیمم دور موتور : 1400


 • WMY 81283 LMXB2
  • مصرف انرژی سالانه : 196 kWh
  • ظرفیت : 8
  • ماکزیمم دور موتور : 1200


 • WTV 8734 XC0M
  • مصرف انرژی سالانه : 177 kWh
  • ظرفیت : 8
  • ماکزیمم دور موتور : 1400


 • WCY71233W
  • مصرف انرژی سالانه : 174 kWh
  • ظرفیت : 7
  • ماکزیمم دور موتور : 1200


 • WCY81233W
  • مصرف انرژی سالانه : 192 kWh
  • ظرفیت : 8
  • ماکزیمم دور موتور : 1200


 • WMY 71283 CW
  • مصرف انرژی سالانه : 170 kWh
  • ظرفیت : 7
  • ماکزیمم دور موتور : 1200


 • WMY 71283 CS
  • مصرف انرژی سالانه : 170 kWh
  • ظرفیت : 7
  • ماکزیمم دور موتور : 1200


 • WMY 81283 CW
  • مصرف انرژی سالانه : 190 kWh
  • ظرفیت : 8
  • ماکزیمم دور موتور : 1200


 • WMY 81283 CS
  • مصرف انرژی سالانه : 190 kWh
  • ظرفیت : 8
  • ماکزیمم دور موتور : 1200


 • WMY101444 LB1
  • مصرف انرژی سالانه : 209 kWh
  • ظرفیت : 10
  • ماکزیمم دور موتور : 1400