محدود کردن نتایج
کلاس انرژی (RF)
یون ساز
ابی روشن
نوع سیستم سرمایشی
3 records found.

 • DN168220DE
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 84.0 cm


 • DN161220DX
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 84.0 cm


 • DN162230DJIZX
  • کلاس انرژی (RF) : A++
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 84.0 cm
  • ظرف مخصوص : بلی