بستنکوکی و حریم خصوصی

این سایت از کوکی استفاده می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استفاده از کوکی ها، اینجا را کلیک کنید. برای حذف این پیام و رضایت نسبت به استفاده از کوکی ها در این وب سایت كليك كنيد "X"

یخچال ها
محدود کردن نتایج
کلاس انرژی (RF)
نوع سیستم سرمایشی
7 records found.

 • RSNE415E23DW
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
  • نوع درب کالا : تک درب


 • RSNE445E33DW
  • کلاس انرژی (RF) : A++
  • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
  • نوع درب کالا : تک درب


 • RSNE445K23DW
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
  • نوع درب کالا : تک درب


 • RSSE415M23DW
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • نوع سیستم سرمایشی : ایستا
  • نوع درب کالا : تک درب


 • RSNE445K23DX
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
  • نوع درب کالا : تک درب


 • RSNE445E23DX
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
  • نوع درب کالا : تک درب


 • RSNE445E23DE
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
  • نوع درب کالا : تک درب