بستنکوکی و حریم خصوصی

این سایت از کوکی استفاده می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استفاده از کوکی ها، اینجا را کلیک کنید. برای حذف این پیام و رضایت نسبت به استفاده از کوکی ها در این وب سایت كليك كنيد "X"

فر توکار
محدود کردن نتایج
گریل الکتریکی
ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر)
رنگ محصول
نوع محفظه محصول
9 records found.

 • BIE22300X
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : Inox
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • BVR35500XMS
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : Inox
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • BIM22303M
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : آینه ای
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • BIMM25400XMS
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : Inox
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • BIMT22400MCS
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : آینه ای
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • BIM25801XMS
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : Inox
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • BIM35401XMS
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : Inox
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • BIR15500XPS
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : Inox
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • BCW18500X
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*45
  • رنگ محصول : Inox
  • نوع محفظه محصول : تکی