به اشتراک گذاری:
دلیل تغییر
مهم نیست داستان های موفقیت ما از کجا شروع می شوند، اما هرکدام از  آنها با اشتیاق درونی ما شروع می شوند تا تغییراتی را برای بهبود شرایط ایجاد کنند. و یک دلیل برای این اشتیاق وجود دارد: افراد. افراد سبب شده اند دید ثابتی داشته باشیم، اهدافمان را تنظیم کنیم و به سمت هدف هایمان حرکت کنیم

image-3

یکی از 100 دارنده حق ثبت برتر در جهان


الهام گرفته از نسلی هوشمند

ما معتقدیم که حضور هر فرد سبب می شود ما برای تغییر و بهبود جهان گامی به جلو برداریم. به همین دلیل است که این نسل هوشمند، بزرگترین منبع الهام بخش ما هستند: نیازهای در حال تغییر و سبک زندگی متغیر افراد الهام بخش ماست و تلاش می کنیم تا با ارائه بهترین و کارآمدترین راهکارها، به تقاضاهای دائمی شما پاسخ دهیم

image-5

مارکی که به زبان افراد صحبت می کند


داستان Beko

Beko در سال 1955 با یک ماشین لباسشویی کارش را شروع کرد. و با یک هدف: ارائه محصولات هوشمند به همه افراد. امروزه ما دومین مارک بزرگ در  اروپا هستیم که در زمینه تولید محصولات فعالیت می کنیم. از شروع کارمان در سال 1955، یک اصل اولیه به هدایت Beko کمک کرده است: تغییر برای بهبود شرایط. از همین رو داستان Beko به داستانی از تغییرات ثابت و مثبت تبدیل شده است. و این میل به ایجاد نوآوری بهتر برای مصرف کنندگان و محیط اطرافمان سبب شده است که مسیر طولانی را پیش رو داشته باشیم


image-7

دومین مارک بزرگ در اروپا که در زمینه تولید محصولات فعالیت می کند.


image-9

image-10

image-11


ما آرممان را برای "تغییر برای بهبود شرایط" تغییر داده ایم.


image-13