به اشتراک گذاری:
حامی مالی باشگاه فوتبال بارسلونا

حامی رسمی بازی فوتبال

شریک بزرگترین تیم در زمینه فوتبال >> اشگاه فوتبال بارسلونا

ما حامی رسمی روحیه تیمی هستیم. نه تنها در خانه، بلکه در زمین فوتبال. ما حامی رسمی دوستی، وفاداری و اعتماد هستیم. ما شریک رسمی بردها، باخت ها و بردهای مجدد هستیم. این ها ارزش هایی هستند که توسط فوتبال و زندگی واقعی به اشتراک گذاشته می شوند. به همین دلیل است که ما از سال 2014 شریک پرمیوم (در حد اعلاء) باشگاه قوتبال بارسلونا هستیم. این یک مشارکت جهانی است که لوگوی بکو بر روی آستین کل افراد تیم دیده می شود.

محصولات سریع و منعطف ما، آزادی و وقت بیشتری را در اختیار افراد قرار می دهد تا فوتبال بازی کنند. ما بازی سریع تیم فوتبال بارسلونا را هر روز به ارمغال می آوریم.