میلز کرم

محدود کردن نتایج
رنگ هاب
ساختار صفحه حرارتی هاب
عرض (سانتی متر)
2 records found.

  • HIMW 95225 SXE
    • رنگ هاب : Inox
    • ساختار صفحه حرارتی هاب : 4 شعله گاز + 1 Wok


  • HISW 95225 SE
    • رنگ هاب : مشکی
    • ساختار صفحه حرارتی هاب : 4 شعله گاز + 1 Wok