بستنکوکی و حریم خصوصی

این سایت از کوکی استفاده می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استفاده از کوکی ها، اینجا را کلیک کنید. برای حذف این پیام و رضایت نسبت به استفاده از کوکی ها در این وب سایت كليك كنيد "X"

توکار
10 records found.

 • $urn$
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : Inox
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • $urn$
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : Inox
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • $urn$
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : آینه ای
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • $urn$
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : Inox
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • $urn$
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : آینه ای
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • $urn$
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : Inox
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • $urn$
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : Inox
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • $urn$
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*59
  • رنگ محصول : Inox
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • $urn$
  • ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر) : 56*55*45
  • رنگ محصول : Inox
  • نوع محفظه محصول : تکی


 • $urn$
  • رنگ : Inox
  • نوع کنترل : کنترل الکترونیکی
  • عملکرد و شاخصه : 4- گرم کن اولیه
  • عملکرد و شاخصه : 3- ور آوردن خمیر
  • عملکرد و شاخصه : 2- یخ زدایی