اجاق
محدود کردن نتایج
نوع محفظه محصول
رنگ محصول
2 records found.

  • GG 15125 FX
    • محفظه اصلی - حجم قابل مصرف - لیتر : 95
    • محفظه اصلی - فیلتر بو با کاتالیزور : شعله گاز


  • GGF 15325 FX
    • محفظه اصلی - حجم قابل مصرف - لیتر : 95
    • محفظه اصلی - فیلتر بو با کاتالیزور : اجاق گاز با فن کمکی